ستاد هماهنگی خدمات سفر

ستادمرکزی هماهنگی خدمات سفر به استناد مصوبه شماره 169067/ت50107 هـ مورخ 8/11/1392 هیات محترم وزیران به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران و همچنین مدیریت یکپارچه، سیاستگزاری، برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت­های سفر در ابتدا مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری(تعزیرات)، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران(امداد و نجات) و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف مشخص تشکیل گردید. پیرو اولین نشست ستاد مرکزی در روز سه شنبه مورخ 29/11/1392 مقرر گردیدوزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حفاظت محیط زیست- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور به ماده یک تصویب­نامه مذکور به عنوان اعضای جدید اضافه گردند. همچنین در اجرای تبصره 2 آئین­نامه مصوب ستاد، روسای سازمان­های هواشناسی، راه­آهن، شرکت فرودگاهها، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و سازمان جوانان هلال احمر به عنوان اعضای جدید ستاد جهت حضور در جلسات بعدی دعوت شوند.پیرو دومین نشست ستاد مرکزی روز سه شنبه مورخ 6/12/1392 مقرر گردید از سازمان هواپیمایی کشور به عنوان عضو ستاد مرکزی برای جلسات بعدی ستاد دعوت بعمل آید.
هم اکنون ستاد مذکور با عضویت 18 دستگاه/سازمان مرتبط با امر سفر و گردشگری و طبق مصوبه هیات محترم وزیران با شرح وظایف زیر مشغول خدمات رسانی به مسافران و هموطنان عزیز می باشد.
الف_ سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر خدمات سفر در سطح کشور
ب ـاستفاده از توانمندی، ظرفیتها و امکانات دستگاههای مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران
ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاههای ذیربط
د- بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها
هـ ـ بررسی و ارائه طرح های مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور
و – برنامه ریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده
ز- مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاع رسانی و تبلیغات سفر
ح- شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران
ط- نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاههای دولتی ذیربط در امور خدمات رسانی به مسافران
ی- تقویت بنیانهای فرهنگی ( تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین ها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر
ک- پیش بینی، تامین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران
ل- تهیه شاخص های آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش اصواری از اقدامات ستاد